Informace o klubu

4_20230710_233537.jpg


Tréninková koncepce výchovy mládeže v klubu SK Dolní Chabry

  • Filosofie klubu SK Dolní Chabry spočívá v komplexním zaměření výchovy dětí tak, aby vyrostli v samostatné jedince s velkou dávkou sebedůvěry, s ohledem na vzájemnou spolupráci a komunikaci a ucelenému vzájemnému respektu. Chceme děti vést ke zdravé soutěživosti a rozšířit obzor učení se novým dovednostem, budovat morální a volně - individuální schopnosti. Zároveň požadujeme, aby se trenéři všech mládežnických družstev vzdělávali v rámci dosahování příslušných licencí FAČR a UEFA.
  • Vycházíme z uvědomění a porozumění chyby, kterou netrestáme, ale naopak ji hledáme. Snažíme se, aby děti pochopili, že chyba je naše kamarádka, která nás dokáže poučit, zpozornět a dělat pokroky. Proto se jí nikdo nemusí bát.
  • Dbáme, aby každý tým měl svá pravidla, čímž si vytvoří své bezpečné prostředí a meze, ve kterých se pohybují nejen hráči, ale i trenéři, zástupci klubu a rodiče.
  • Pracujeme s koncepcí optimální výzvy jednotlivce, tedy s tím, že víme, že každý hráč je jiný, má jiné dispozice, talent, schopnost učit se. Proto vždy tyto rozdíly zohledňujeme a snažíme se o individuální přístup k jednotlivému hráči, protože víme, že všichni se dokáží zlepšit.
  • Největší radostí pro nás je, když dítě je veselé a spokojené a chce se stále učit novým věcem. Fotbal prostě milujeme. Hráči milují fotbal a náš klub.
  • Pro rodiče, sourozence, babičky i dědečky a širokou veřejnost máme vytvořené bezvadné zázemí s dětským hřištěm, trampolínami, beach volejbalem a restaurací s pergolou, kde najdete širokou škálu občerstvení a kulturních zážitků.
  • Pro hráče zařizujeme a budujeme moderní zázemí v barvách našeho klubu, na který mohou být právem hrdi.


Předpřípravka U6/U7: 2x týdně, 60 minut

V předpřípravkách se zaměřujeme na hry a cvičení s míčem zábavnou formou jednotlivců až trojic. A žádná hra nám není cizí. Požadujeme, aby každý hráč měl svůj míč velikosti č.3. Probouzíme v dětech zájem o hru s velmi častým opakováním. V tomto období necháváme hodně volnosti, ukazujeme techniku kopu (většinou nártem) a snažíme se, aby při konci období již kop nártem byla jejich přirozenost v pohybu, stejně tak i převzetí míče, který letí po zemi. Při zastavení místě pak chceme, aby hráč použil „placírku“. Rozvíjíme sílu, rychlost a obratnost formou her.


Mladší přípravka U7/U9, trénujeme 2 x týdně 60 minut

Uvědomujeme si, že v tomto období počíná zlaté období učení fotbalu. Naším cílem je, aby hráč měl rád míč, měl rád fotbal a měl odvahu. Zaměřujeme se na individuální činnosti jednotlivce, tedy vedení míče, učíme hráče kličky a střílet na branku. Rozvíjíme přijímání a zpracování míče a to nejen nohama, ale i rukama, čímž zajišťujeme pohybový rozvoj a koordinaci celého těla.

Učíme se základům odskočení od protihráče a nabíhání si na přihrávku do volného prostoru, což je spojené i s budováním odvahy při snaze udělat soupeři kličku a stejně tak i „přepínání“ z útočné hry do hry obranné, kde chceme, aby se hráč při ztrátě míče ihned zapojil do snahy získat míč zpět a pokryl míč před soupeřem.

V tomto období se snažíme o co nejlepší individuální výkony jednotlivých hráčů a přitom netlačíme na týmový výkon a ani na výsledek. Snažíme se hráče střídat na různých postech, čímž zakládáme na univerzální dispozice hráče v dalších letech. Postupně hráčům vysvětlujeme fotbalová pravidla.

Starší přípravka U10/U11, trénujeme 2x týdně, 70-80 minut

V tomto období pokračuje zlatá doba učení fotbalu a proto navazujeme na učení z mladší přípravky. Stále dáváme přednost individuálnímu růstu hráče, ale počínáme rozvíjet spolupráci mezi hráči. Snažíme se zdokonalovat tvrdost přihrávky do pohybu v převzetí míče ve větší rychlosti, rozvíjet odvahu při hře jeden na jednoho nebo jeden na dva, čímž se učíme i další typy kliček. Při tréninkových jednotkách rozvíjíme proces rozhodování. Snažíme se o zapojení hráčů ke kontrole prostoru za sebou a učíme otevřený postoj ke hře. Čeká nás naučit se házet auty a s tím spojené i zpracování míče různými částmi těla, jakož i zpracování míče do pohybu. Hráči se stávají pro trenéry partnery, ptáme se na jejich názory, postoje a vidění fotbalu při tréninku, čímž zvyšujeme komunikaci i mezi hráči. V tomto období hráči hojně využívají svých fotbalových vzorů a učí se jejich triky s míčem. Zkoušíme i hlavičkovat molitanovými nebo malými míči. Na řadu přichází i první brankářské tréninky.

Mladší žáci , trénujeme 3xtýdne 90 - 100 minut, když nás to baví, klidně i déle

V tomto období opět navazujeme na rozvoji dovedností ze starší přípravky. Cíleně se zaměřujeme na samostatné rozhodování, zdokonalujeme individuální činnosti jednotlivce, které pomalu zapracováváme do týmového pojetí. Snažíme se
o vysvětlení a porozumění herních situací, zdokonalujeme herní návyky a učíme se fotbalu fotbalem. Míč je náš největší kamarád, pořád jej máme u nohy. Proto drilujeme vedení míče v různých podmínkách, zvyšujeme trénink hry hravou a hry v soubojích
a společně s hráči hledáme různé varianty řešení fotbalových situací. Učíme se nové typy kopů (dloubáčky, šajtle, přihrávky vzduchem a přenášení těžiště hry). Zdokonalujeme obranné činnosti a spolupráci hráčů při obranné činnosti
a nastavujeme a vysvětlujeme zónovou obranu, přebírání hráčů a princip křižování. Pokračujeme v brankářských trénincích. Rozvíjíme již nastolenou komunikaci v týmu. Blíží se kategorie velkého fotbalu a proto si zkusíme hrát na velké hřiště.

Starší žáci, trénujeme 3 x týdne 90 až 120 minut

A je to tady. První rok velkého fotbalu a první velká změna. V rámci učení fotbalu stále rozvíjíme již získané dovednosti a snažíme se je vkládat do ucelených a logických celků pod časovým a rychlostním tlakem. Přitom se snažíme využívat celé hřiště vhodným přenášením hry a snažíme se podřídit naše individuální dovednosti pro týmový herní výkon. Přecházíme do zónového bránění soupeře s vytlačováním do stran a držení herního středu. Požadavky na náš výkon neustále zvyšujeme
a začínáme se specializovat na herní posty v závislosti na našich dispozicích. Ve velkém poznáváme offsidovou pozici a snažíme se na ni reagovat se správným načasováním. Rovněž se zaměřujeme psychickou stránku našeho výkonu a psychické stabilitě stran herního okolí.