22.03.2012 13:11

Příspěvky na klub a turnaje

Vážení hráči a rodiče, dovolujeme si publikovat stav uhrazených klubových příspěvků na první polovinu roku 2012 ve výši 1.000,- Kč a plateb na Jarní ligu 2012 ve výši 500,- Kč. Tak jak jsme v předchozím období informovali, je potřeba tyto platby a příspěvky uhradit do 31.03.2012.

—————

Zpět