05.09.2012 15:16

PŘÍSPĚVKY klubu na 1/2 2013 + FAČR na rok 2013

1/2 roku 2013 -klub + turnaje + FAČR rok 2013
 
tabulka plateb klub + turnaje FAČR    ZDE
tabulka registrace úhrad FAČR  ZDE
 
Příspěvek do FAČR na rok 2013 ve výši 100,- Kč je bezpodmínečně nutné uhradit v termínu do 28.02.2013. Pokud neuhradí, neobdrží klub na tohoto hráče žádnou dotaci od FAČR, byť po tomtodatu uhradí.
Příspěvek do FAČR platí každý hráč samostatně na účet FAČR kde VS je rodné číslo hráče. (Platí také pro Daniela Profanta. Tomáš Rychtecký a Daniel Jurášek počkají do oznámení jejich ID kódu.)
 
Zveřejňujem  platby příspěvků na 1/2 roku 2013 + příspěvky na turnaje 1/2 2013 . Příspěvky do klubu na 1/2 2013 + turnaje na 1/2 2013 je možno hradit již nyní, NEJPOZDĚJI však ke dni 31.03.2013.
 
trenéři

 

2/2 roku 2012 + tělocvična + turnaje + FAČR rok 2013

tabulka plateb  ZDE

Přestože je to v tabulce uvedeno, rok 2012 + tělocvičnu + turnaje je možno hradit již nyní, NEJPOZDĚJI však ke dni 31.10.2012. Příspěvek do FAČR na rok 2013 potom v termínu do 31.01.2012, pokud si FAČR nestanoví jiný termín.

trenéři

—————

Zpět