Jak hrát fotbal?

Každý, kdo chce být členem fotbalového oddílu musí splnit následující podmínky:

1.    stát se členem FAČR

·         - přihláška do FAČR  je zde: FAČR PŘIHLÁŠKA SK DOLNÍ CHABRY.pdf (215,1 kB)

·          - informace ohledně členstí ve FAČR naleznete zde: clenstvi.fotbal.cz/

·         - přihlášku schvaluje klub, do kterého se člen hlásí, pokud se hlásíte k nám, jedná se o klub č. 1080021    

·         Sportovní klub Dolní Chabry.

·         - přihláška je podmíněna platbou členského příspěvku 200,- Kč na  osobu / u osob do 18ti let 100,- Kč

·         - po schválení klubem a zaplacení příspěvku Vám bude přiděleno členské číslo /ID FAČR/

·         - schválení provedeme po Vaší návštěvě u nás v klubu

 

2.    stát se členem SK Dolní Chabry

·         - přihlášku obdržíte u nás na hřišti kde ji společně vyplníme, popř. je přihláška ke stažení zde: Prihlaska-do-SK-Dolní-Chabry.doc (33 kB)

·         - nezapomeňte na fotografii pasového formátu /4,5 x 3,5/

·         - u dětí do 15ti let přihlášku podepisuje i zákonný zástupce

           - společně s přihláškou vyplní budoucí člen i nezbytný formulář k registraci pro vydání registračního průkazu (formulář je k dispozici u sekretáře klubu)

·         - úřední hodiny sekretáře SK jsou ve čtvrtek od 18 do 19 hodin v areálu SK.                                                                           

             Kontakt na sekretáře SK: Hofman Miloslav  tel: 602 622 589

                                                                                     e-mail: sekretar@skchabry.cz 

 

 

3. Vyřídit si klubové povinnosti člena

·         - jedná se o zaplacení členského příspěvku, informace dostanete od sekretáře

·         - informace o členských příspěvcích jsou zveřejněny v sekci členské příspěvky.