Valná hromada klubu 2014

 

Dne 7.11.2014 proběhla Valná hromada SK Dolní Chabry na které byli projednány  a schváleny tyto body.

 

Stanovy SK Dolní Chabry

Z důvodu nového občanského  zákoníkem bylo potřeba upravit a schválit  aktualizované stanovy klubu.

 

Volba orgánů SK

Na Valné hromadě proběhla volba výkonných orgánů SK s tímto výsledkem.

 

Výbor :                         Vladimír Šmicer, Martin Knížek, Miloslav Hofman, Petr Klouček, Václav Šperl, Zdeněk Peclinovský, Vlastimil Tomšů.

Smírčí komise:          Pavel Vosátka, Tomáš Linek, Vlastimil Šilhavetský

Kontrolní komise:     Jiří Fišmistr, Jiří Hronek, Antonín Nikodým

 

Členské příspěvky platné od 2015

Stávající výbor SK  předložil členům SK roční rozpočet klubu a na jeho základě navrhl nové roční členské příspěvky. Po předložení pozměňovacích návrhů byly odsouhlaseny členské příspěvky takto:

 

Příspěvky:  žákovské členství                                                                     3.500,-Kč

                      Řádné členství muži hrající za A , B tým                            3500,- Kč

                      Řádné členství  muži hrající za starou gardu                   2000,- Kč

                      Řádné členství- udržovací poplatek, nehrající člen       1000,- Kč

      

Slevy na příspěvcích: U žákovského členství byla odsouhlasena sleva pro sourozence:  1 dítě 3 500,- Kč, 2 a další dítě 3 000,- Kč

 

Termín úhrady členských příspěvků: Členské příspěvky se platí dvakrát ročně na účet SK, a to za 1. pololetí kalendářního roku vždy nejpozději do 15.3. a za 2. pololetí kalendářního roku vždy nejpozději do 15.9.

 

 

 

Poznámka: K navýšení příspěvků SK  vedli především náklady viz. níže které jsme v minulých letec neměli.

                       50 000,- úklid kabin, údržba hřiště a areálu

                       50 000,- náklady na zajištění chodu mládežnických týmů

                       80 000,- Spoluúčasti na získaných dotacích

                       Atd….