Banner

Nové složení VV SKDCH

Vladimír Šmicer obhájil post předsedy SKDCH pro další volební období.

Nové složení VV SKDCH

V pondělí 07.06.2021 proběhla valná hromada členů SK Dolní Chabry. Hlavním tématem valné hromady bylo zvolení členů výkonného výboru SKDCH na další volební období, které trvá čtyři roky. Dalším tématem bylo zhodnocení hospodaření výsledků klubu za minulé roky.

Celkem kandidovalo děvět kandidátů, ze kterých se formou tajného hlasování volilo sedm členů do VV.

  • Nové složení VV SKDCH:  

Vladimír Šmicer

Petr Zahálka

Dominik Janda

Jan Jiroušek

Martin Knížek

Jan Škurek

Vlastimil Tomšů

Výkonný výbor si poté zvolil zástupce pro pozice předsedy, místopředsedy a sekretáře klubu SKDCH.

Předseda SKDCH: Vladimír Šmicer

Místopředseda SKDCH: Jan Jiroušek

Sekretář klubu SKDCH: Jan Škurek

Dále bylo zvoleno složení do kontrolní a smírčí komise.

  • Smírčí komise:

Jiří Hronek

Jiří Bodlák

Vlastimil Šilhavecký

  • Kontrolní komise

Jiří Fišmistr

Miloslav Hofman

Václav Šperl

Závěrem bychom chtěli poděkovat za odvedenou práci bývalým členům VV SKDCH - Václavu Šperlovi a Petru Kloučkovi.

Na provoz tohoto sportoviště
přispívá a podporuje:

Praha    Chabry

Naši partneři a sponzoři

Burgerking   Prospeca   Aros   Jivok   Outdoorbaby   Muzeumlega   KK Krecek   Tomau   Monytour   U Trumpety   Dekos   Dekos   DJ7